Om Porsanger Arbeiderparti

Porsanger Arbeiderparti


Styret

  • Kjetil (56) er leder i Porsanger Arbeiderparti og offiser i HV17. Han har lang fartstid fra både politikk og frivillige organisasjoner. Kjetil er gift med Bjørg og de har fem barn og to barnebarn.

  • Aina Borch (49) er ordfører i Porsanger kommune. Hun er født og oppvokst i Havøysund, og har 30 års jubileum i Lakselv i år. Aina er utdannet lærer med bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun er gift med Jens, og de har to voksne sønner og en datter.

  • Eva Øien

  • Hilde (49) bor i Børselv, der hun jobber som daglig leder på Kvensk Institutt. Hun er nestleder i styret og har vært med i kommunestyret og politikken i flere perioder. Hilde er gift med Ken og har tre voksne barn.

  • Roar (25) er opprinnelig fra Hammerfest, men har bodd i Lakselv siden 2009 og jobber som elektriker. Han er samboer med Agnete og pappa til Ingrid Sofie. Roar har alltid vært engasjert i kampen for et rettferdig samfunn.

  • Mona Skanke (45) bor i Børselv og er daglig leder i Bærtua Barnehage AS. Mona har tidligere vært ordfører for Porsanger kommune, i perioden 2007 - 2011 og har hatt ulike verv i styrer, råd og utvalg siden 2003. Mona er gift med Ronny og har tre voksne sønner.

  • Jan Erik (51) bor i Børselv og er regiontillitsvalgt for Norsk Arbeidsmandsforbund i Mesta. Han er opptatt av faste stillinger og å bekjempe sosial dumping.