Våre politikere


Kommunestyret

 • Aina Borch (49) er ordfører i Porsanger kommune. Hun er født og oppvokst i Havøysund, og har 30 års jubileum i Lakselv i år. Aina er utdannet lærer med bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun er gift med Jens, og de har to voksne sønner og en datter.

 • Roy Myrheim (45) driver Lakselv Varetaxi og Bilberging, og har tidligere erfaring fra både kommunestyre og sektorstyrer. Han er engasjert i frivillig arbeid, og er i dag styreleder i Lakselv Røde Kors og Frivilligsentralen. Roy er samboer med Pia og de har en voksen datter.

 • Mona Skanke (45) bor i Børselv og er daglig leder i Bærtua Barnehage AS. Mona har tidligere vært ordfører for Porsanger kommune, i perioden 2007 - 2011 og har hatt ulike verv i styrer, råd og utvalg siden 2003. Mona er gift med Ronny og har tre voksne sønner.

 • Agnete (22) er kommunestyrerepresentant i dag og nestleder i sektorstyret for helse og omsorg. Hun er sykepleierstudent og ble i høst valgt inn i sentralstyret i AUF. Agnete er samboer med Roar og mamma til Ingrid Sofie.

 • Hilde (49) bor i Børselv, der hun jobber som daglig leder på Kvensk Institutt. Hun er nestleder i styret og har vært med i kommunestyret og politikken i flere perioder. Hilde er gift med Ken og har tre voksne barn.


Styret

 • Kjetil (56) er leder i Porsanger Arbeiderparti og offiser i HV17. Han har lang fartstid fra både politikk og frivillige organisasjoner. Kjetil er gift med Bjørg og de har fem barn og to barnebarn.

 • Aina Borch (49) er ordfører i Porsanger kommune. Hun er født og oppvokst i Havøysund, og har 30 års jubileum i Lakselv i år. Aina er utdannet lærer med bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun er gift med Jens, og de har to voksne sønner og en datter.

 • Eva Øien

 • Hilde (49) bor i Børselv, der hun jobber som daglig leder på Kvensk Institutt. Hun er nestleder i styret og har vært med i kommunestyret og politikken i flere perioder. Hilde er gift med Ken og har tre voksne barn.

 • Roar (25) er opprinnelig fra Hammerfest, men har bodd i Lakselv siden 2009 og jobber som elektriker. Han er samboer med Agnete og pappa til Ingrid Sofie. Roar har alltid vært engasjert i kampen for et rettferdig samfunn.

 • Mona Skanke (45) bor i Børselv og er daglig leder i Bærtua Barnehage AS. Mona har tidligere vært ordfører for Porsanger kommune, i perioden 2007 - 2011 og har hatt ulike verv i styrer, råd og utvalg siden 2003. Mona er gift med Ronny og har tre voksne sønner.

 • Jan Erik (51) bor i Børselv og er regiontillitsvalgt for Norsk Arbeidsmandsforbund i Mesta. Han er opptatt av faste stillinger og å bekjempe sosial dumping.