Styremedlem

Mona Skanke

Mona Skanke (45) bor i Børselv og er daglig leder i Bærtua Barnehage AS. Mona har tidligere vært ordfører for Porsanger kommune, i perioden 2007 - 2011 og har hatt ulike verv i styrer, råd og utvalg siden 2003. Mona er gift med Ronny og har tre voksne sønner.

Mona Skanke

Bli bedre kjent med Mona Skanke:

- Jeg stiller også i neste periode til kommunevalget for Porsanger Arbeiderparti. Det gjør jeg, fordi jeg fremdeles ønsker å påvirke! Jeg er spesielt opptatt av oppvekstmiljø og et inkluderende fellesskap.

Jeg brenner for lokal forvaltning og ivaretakelse av naturressursene våre, og vil fortsette å jobbe for mest mulig lokal beslutningsmyndighet. 

Jeg har stor tro på at vi ved å opprettholde distrikter ivaretar landets ressurser og fantastiske natur, samt styrker vår kultur og identitet. For meg er folk en av disse ressursene, og derfor må vi ha arbeidsplasser og god infrastruktur i hele kommunen!