Trygg styring er vårt viktigste løfte

Av ordførerkandidat Aina Borch

aina

En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til trygg og forutsigbar styring.

Når noen spør meg hva våre utfordringer er, ser jeg bare en mørk sky i horisonten: Å få orden i kommuneøkonomien. Det er vår viktigste garanti for å levere kvalitet på tjenestene innbyggerne våre har krav på i fremtiden. 

Ut over det ser jeg bare muligheter. For vekst og utvikling av eksisterende og nye arbeidsplasser. Tjenestetilbud. Gode skoler og barnehager. Et godt helsetilbud. En god alderdom og eldreomsorg. Gode språktilbud innen samisk og kvensk til våre barn og unge.

Det er vondt å si det, men et omstillingsbehov på 20’ish millioner kroner er ikke å spøke med. Skal vi i tillegg ta ned hele eiendomsskatten kan du plusse på 10 millioner til. Vi går inn i en tøff periode, der vi må gjøre tøffe prioriteringer. Det som likevel gir oss håp om at det ikke trenger å smerte for mye, er muligheten for flere innbyggere og dermed økte inntekter. Derfor er mitt fremste fokus nye arbeidsplasser. Det er garantien for å sikre fremtidens velferd.

For Porsanger er i god driv. Vi kan alltid bli bedre når det kommer til tjenestetilbudet til befolkninga, men vi er godt på vei. Og det er god grunn til å tro at trenden med negativ befolkningsutvikling er i ferd med å snu for oss.

Hva kan velte lasset?

Erfaringene fra forrige periode har vist at vi trenger et stabilt flertall i kommunestyret, som kan bli enige om retning og jobbe målrettet og ikke fra sak til sak.

Når TLP hevder seg som garantisten for distriktene, vil jeg minne velgerne om at Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å prioritere tilbud i distriktene. Vi har som mål å opprettholde skolestruktur i neste periode. Samtidig erkjenner vi at elevtallsutviklingen også vil påvirke prioriteringene. Vedtaket om å legge ned Børselv skole i 2021, utgår av et flertall bestående av SP, SV, TLP og AP. Målet har vært å gi bygda litt mer tid til å snu en negativ trend. Vi ser nå tilflytting også til Børselv, og jeg mener det er god grunn til å tro at vi klarer å beholde skolen også denne gang.

Vi har gjennom denne perioden jobbet aktivt sammen med Børselv for å få til nye arbeidsplasser, og vil fortsette med det i neste periode. Vi har også jobbet sammen med KOS om massene fra Skarvbergtunnellen, og vist at vi ønsker å satse på hele kommunen. Billefjord snakker for seg selv, den utviklingen vi har sett med tilflytting og vekst er imponerende. Det må vi bygge videre på. 

Arbeidsplasser er nøkkelen til bosetting. Ressursene og muligheter for verdiskaping fins i hele vår langstrakte kommune.

I valgprogrammet til TLP står det å lese: Vær modig! Velg nytt! Jeg undrer meg på hva dette nye er.

De skal ikke endre noe. De er garantisten for at alt skal bestå i dagens form. De erkjenner ikke at vi har et økonomisk omstillingsbehov, og sier ingenting om hvordan de skal løse dette.

Når de i tillegg til å beholde dagens nivå på tjenestene, også lover

- 1 million til ungdom, 100.000 i ungdomsfond, fritidsklubber i Lakselv og distriktene, gamingsenter for E-sport, jegerprøven og trafikalt grunnkurs som valgfag

- Økt satsing på hjemmetjenestene, omsorgsbaser, omsorgsboliger, avlasting, økt grunnbemanning, kommunepsykolog, ny langtidsavtale med Solbrått og starte planleggingen av et nytt helsesenter

- Å bevare Ájanas i eksisterende lokaler, lyse ut 500.000 til språkarbeid, stipendordninger for kvensk, kulturmidlerMidler til primærnæringsfond, doble investeringene til vegvedlikehold

- Å si nei til vindmøller, oppdrettsanlegg og potensielle nye arbeidsplasser og kommunale inntekter

- Mer til vedlikehold av kirka og sletting av gjelda til menighetsrådet, samt øke tilskuddet til kirka

- Beholde dagens brannberedskap

- Redusere eiendomsskatten, men ikke nå

lurer jeg på hvor de skal hente pengene fra og sikre det overskuddet i budsjettet som de lover? Ostehøvelen har vært nevnt, men den ene prosenten de har skisset vil knapt dekke lønns- og prisveksten i 2020. 

Alt som er nevnt over er gode tiltak, vi skulle gjerne lovet det samme selv, men vi tør ikke, fordi vi vet at det vil være umulig å holde et slikt løfte.

Å få til god økonomistyring krever harde prioriteringer. Vi har til gode å høre hvordan TLP tenker å prioritere, og helt ærlig, jeg er bekymret hvis de også i neste periode skal dominere beslutningene.

Jeg er for det politiske mangfoldet og det er prisverdig at mange velger å engasjere seg i ei alternativ bygdeliste. Utfordringen er at det bak ei tverrpolitisk liste gjemmer seg mennesker fra ytterste Høyre til ytterste venstre fløy. Det har de også vist gjennom perioden. Der de har vært enige og sett muligheten for å få gjennom sine saker har de gått til Høyre/FrP og til AP/SV/SP i sakene de er enige med oss i. De valgte sågar å støtte varaordfører fra Høyre, som nå erklæres som en uaktuell samarbeidspartner. Forstå det, den som kan. Et av de viktigste spørsmålene vi bør stille dem, er hvordan de tenker å jobbe opp mot regionale og nasjonale myndigheter om de kommer i posisjon. 

Når TLP prøver å koble Arbeiderpartiet og Høyre sammen etter valget, oppfatter jeg det som et forsøk på splitt og hersk. Høyre er vår hovedmotstander nasjonalt og lokalt. Porsanger Arbeiderparti er tydelige på at vi ønsker et rødgrønt samarbeid, men vi trenger likevel et sterkt mandat fra velgerne våre for å få gjennomslag for en politikk som satser på sterkere fellesskap og å utjevne forskjeller. Vi trenger også et mest mulig samlet kommunestyre om vi skal lykkes med å bygge Porsanger sterkt i fremtiden.  

Vi har reist grunnmuren og begynner nå på reisverket av et sterkt Porsangersamfunn som møter fremtiden på lag med folkan, fjorden og fellesskapet.

Derfor satser vi på at Arbeiderpartiet får velgernes tillit i Porsanger, med meg ved roret som ordfører og talskvinne for Porsangersamfunnet også de neste fire årene.

Vi lover trygg styring og inkluderende prosesser som tar folk på alvor - på lag med folkan, fjorden og fellesskapet!

Godt valg!

Ordfører Aina