Samarbeidsavtalen i havn!

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Tverrpolitisk liste ble torsdag kveld enige om de siste detaljene i en felles politisk plattform, og vil danne et flertallssamarbeid i Porsanger i valgperioden 2015 – 2019. Aina Borch (Ap) blir ordfører og Cecilie Gjennestad (SV) varaordfører.

original

Samarbeidsavtalen ble signert fredag kveld, og tar for seg politikkområder og fordeling av posisjoner i styrer og utvalg. De fire partienes valgprogram ligger til grunn for vår felles politiske plattform. Du finner dokumentet i sin helhet som vedlegg nederst i saken.

Den politiske plattformen blir et viktig arbeidsdokument for gruppa, og en vil søke å finne løsninger for å utvikle hele Porsanger som en attraktiv bo- og arbeidskommune. Vår visjon er et inkluderende og fordomsfritt samfunn med fokus på forutsigbarhet og åpne, ryddige prosesser.

Nøktern økonomistyring med sikte på å komme ut av ROBEK er overordnet, og vi vil prioritere planarbeidet for å skape forutsigbarhet og et verktøy i nå våre mål. Skole, helse, kultur, organisasjonsutvikling og tilrettelegging for næringsutvikling er andre viktige stikkord for det videre samarbeidet. Porsanger kommune skal også jobbe målrettet for å ta sin del av ansvaret for miljøet, og vi har som mål at kommunen skal bli godkjent som miljøfyrtårn.

Samarbeidet med andre blir viktig for å lykkes med våre målsettinger, og vi vil blant annet invitere oss tilbake til Avjovarre, for å styrke arbeidet med samisk og kvensk språk og kultur. Havnesamarbeidet i Nordkappregionen skal videreføres, og det vil være naturlig å vurdere andre områder for samarbeid med kommunene rundt oss der det er naturlig.