Samarbeidsavtale mellom AP, SP og SV for 2019 - 2023

2. oktober signerte vi samarbeidsavtalen med SP og SV, og vi gjør oss klare til fire nye år i posisjon. Det konstituerende kommunestyremøtet er 17. oktober. 

Samarbeidsavtalen er en overordnet politisk plattform som angir retning for Porsanger kommune de neste fire årene, samt fordeling av posisjoner.