Pandemiens langtidsvirkninger

Vedtatt på årsmøte i Porsanger Arbeiderparti 3.2.21

Porsanger Arbeiderparti mener regjeringen må være mer langsiktig i sitt arbeid for å sikre samfunnet etter pandemien. Både reiselivsnæringa og eksportrettet virksomhet vil merke effektene av redusert kjøpekraft og reisevirksomhet i lang tid i kjølvannet av Covid 19. At det utbetales tilskudd til bedrifter som i neste omgang tar utbytte er noe vi tar sterk avstand fra.