Naturressursene våre kan gi flere arbeidsplasser - nei til mer vern

Kronikk av ordfører Aina Borch

Porsanger Arbeiderparti vil satse videre på naturmerkevaren Porsanger. Målet vårt er økt verdiskaping, flere arbeidsplasser, mer innflytelse over naturforvaltningen og enda mer stolthet blant befolkningen.

Porsanger er det naturlige stedet å møtes for handel og hyggelige arrangement, regionale tjenester og gode naturopplevelser. Kompetanse, kultur og tradisjon går hånd i hånd.

Våre tre store lakseelver, Lakselva, Stabburselva og Børselva, utgjør sammen med flere småelver og tusenvis av fiskevann et eldorado for fritidsfiskeren. Porsangerfjorden blomstrer og gir sjeldent god avkastning for de som lever av fiske.

Porsanger er vertskommune for Stabbursdalen Nasjonalpark, Stabbursnes Naturhus og Fefo. I tillegg har Havforskningsinstituttet sin avdeling i Holmfjord. Vi har lokale kompetansemiljøer i Mearrasiida, Porsanger museum, språksentrene våre, grunneierforeninger og i ulike Jeger og fiske-foreninger. 

Ikke minst finner du alle oss som på en eller annen måte bruker den fantastiske naturen vår, med fiskestanga, børsa, på ski, snøscooter, perle- eller topptur.

Vi har heldigvis et mangfold av arbeidsplasser allerede, og mye å by på som naturkommune, arrangementskommune og handels- og servicesenter. Vi er heldige som har fått forsvaret tilbake, men historien har vist at forsvaret aldri bør være det eneste kortet på å hånda å satse på. Kommuneøkonomien har blitt strammere, og vil etter alle solemerker bli enda strammere i årene som kommer. 

For meg er det opplagt at vi som kommune må komme i posisjon til å diskutere hvordan vi kan lykkes med å etablere flere arbeidsplasser. Det vil sikre et fremtidig tjenestetilbud, og forutsetningen må være at det vi skal satse på gir økte inntekter til Porsanger kommune. 

Det er vi, innbyggerne i Porsanger, som kan styre utviklingen av Porsanger. Når Porsanger kommune i høst skal legge frem kommuneplanen, ønsker vi i Porsanger Arbeiderparti å ta grep for at vårt, bokstavelig talt, naturlige fortrinn kan brukes for å utvikle og tydeliggjøre verdiene vi eier i fellesskap. 

Dette vil vi gjøre fordi vi ser at det vil gi gevinst på flere områder:

- Vi vil forsterke vår stemme når det kommer til forvaltningen av naturen i Finnmark

Vi vil tydeliggjøre Porsanger som et attraktivt reisemål med ekte naturopplevelser

Vi vil tilrettelegge for at næringslivet vårt får en sterkere innramming enn konkurrentene når de skal selge sine natur- og fritidsprodukter

Som ordførerkandidat er min ambisjon for fremtiden er at vi sammen skal løfte Porsanger til å bli naturhovedstaden i Norge. Porsanger skal være en tydelig stemme som høres og blir lyttet til når beslutninger om naturen i nærområdene og nordområdene tas.

Alt dette forplikter. Vi skal satse på en bærekraftig forvaltning av naturressursene våre, men også skape verdier og arbeidsplasser på våre naturlige fortrinn. Jeg vil løfte inn både landbasert oppdrett og vindkraft til diskusjon i forbindelse med planarbeidet, sistnevnte aktualisert av media i dag.

I juni vedtok formannskapet etter forslag fra Porsanger Arbeiderparti at «vi ikke ønsker ytterligere vern av områder i Porsanger kommune. De begrensninger som er lagt i skytefelt, nasjonalpark, nasjonal laksefjord, LNF, LNF-R og øvrige vernebestemmelser må være et tilstrekkelig bidrag til storsamfunnet fra befolkningen i Porsanger.» 

Les vedtaket her.

Personlig tenker jeg det må være mulig å finne gode løsninger på lag med lokalbefolkninga, næringsinteresser og naturen selv. Å diskutere arealkrevende saker i Porsanger kan bli vanskelig, det er likevel ingen grunn til ikke å ta diskusjonen. Respekt for hverandres ulike meninger er nøkkelen til å lande en fredelig beslutning.
 
Vi er et sentrum i Sápmi, der øst møter vest og kyst møter innland. Vi kan med rette kalle oss et Finnmark og Nordkalotten i miniatyr, der vi bruker naturen forankret i den norske, samiske og kvenske kulturen og tradisjonen. 

Sammen gir det oss de aller beste forutsetningene for å ta en sterk og tydelig posisjon basert på det flotteste og rikeste vi har – naturen. Tilbake får vi flere muligheter og økt stolthet.

Vi har jobbet aktivt for å styrke Porsangers posisjon som reisemål og som logistikk-nav for å frakte sjømat fra Finnmark til verden. Vi er godt i gang med re-godkjenning av scooterløyper, et stort arbeid i en kommune med hundrevis av kilometer løypenett. Og vi er i startgropa  med nye prosjekter for å sikre en forutsigbar og fremtidsretta forvaltning av ressursene i Porsangerfjorden. Vi tar steget videre og satser på fremtiden i naturkommunen Porsanger.

Alta kaller seg Nordlysbyen. Hva kan vi i Porsanger kalle oss? Jeg hører gjerne ditt forslag på aina.borch@porsanger.kommune.no eller du kan sende meg en melding på Ordfører Aina Borch på Facebook.

Da gjenstår å ønske en riktig god sommer i naturskjønne Porsanger!Av Aina Borch, ordfører i Porsanger

aina