Liste til kommunevalget 2019 - 2023

Følgende kandidater ble på nominasjonsmøtet 27.11.2018 enstemmig valgt til å representere Porsanger Arbeiderparti til kommunevalget 2019 - 2023:

1. Aina Borch (f. 1970) 

2. Roy Myrheim (f. 1973)

3. Mona Skanke (f. 1972)

4. Øyvind Lindbäck (f. 1962)

5. Agnete Masternes Hanssen (f. 1996)

6. Erling Moe (f. 1957)

7. Mariell Haugli (f. 1996)

8. Kjetil Hanssen (f. 1962)

9. Nilofar Anwar (f. 1999)

10. Roar Nesbø (f. 1993)

11. Hilde Skanke (f. 1969)

12. Bjørn Tore Pedersen (f. 1952)

13. Wenche Johansen (f. 1962)

14. Kjetil Borgen (f. 1970)

15. Merete Nilsen (f. 1970)

16. Nils Gunnar Korsvik (f. 1953)

17. Susanne Sarre (f. 1954)

18. Tom Eirik Broks (f. 1975)

19. Elise Thomassen (f. 1963) 

20. Jan Erik Haldorsen (f. 1967)

21. Eli Haaland (f. 1966)

Kandidatene som var til stede på nominasjonsmøtet. 

Ikke til stede: Roy Myrheim, Øyvind Lindback, Nilofar Anwar, Bjørn Tore Pedersen, Kjetil Borgen, Susanne Sarre, Tom Eirik Broks, Elise Thomassen, Eli Haaland og John Inge Henriksen

Kandidatene som var til stede på nominasjonsmøtet. Fra venstre: Kjetil Hanssen, Nils Gunnar Korsvik, Merete Nilsen, Hilde Skanke, Agnete Masternes Hanssen, Roar Nesbø, Mona Skanke, Aina Borch, Jan Erik Haldorsen, Erling Moe, Wenche Johansen. Ikke til stede: Roy Myrheim, Øyvind Lindback, Nilofar Anwar, Bjørn Tore Pedersen, Kjetil Borgen, Susanne Sarre, Tom Eirik Broks, Elise Thomassen, Eli Haaland og John Inge Henriksen.