Kvenenes stilling må styrkes

Vedtatt på årsmøte i Porsanger Arbeiderparti 3.2.21

Porsanger kommune har likestilt tre språk og tre kulturer. I språk og kulturformidling er det store forskjeller på hvilke ressurser som er tilgjengelige. Både menneskelige og økonomiske. Formidling av kvensk språk og kultur skal være mulig uten frivillig arbeid og dugnad. Læremidler, språkressurser og kulturformidling skal formelt verdsettes i større grad.

Porsanger AP krever at en fra statlig hold løfter frem kvænene som folk. Ressurser til å bevare språk og kultur er akutt viktig. Dette arbeidet bør også støttes av Sametinget.

Dersom vi skal kunne leve videre som trekulturell og trespråklig samfunn, må det settes av språkmidler til det kvænske.