JA til gratis skolemat, JA til en bedre hverdag

Innlegg av Nilofar Anwar, ungdomskandidat

Visste du at Norge og Albania er de eneste landene i Europa som ikke tilbyr gratis skolemat? Er ikke det litt rart i og med at vi bor i Norge, landet som flere ganger er kåret til et av verdens rikeste land? Forskning viser at et felles (gratis) måltid har effekt på elevens næring, kosthold og miljø. I tillegg kan et slikt nasjonalt tilbud være med å utjevne forskjeller. Arbeiderpartiet ønsker at gratis skolemat skal være et tilbud i alle kommuner, både til fordel for hvert enkelt elev, men også som en byggestein for et mer rettferdig samfunn. 

I dagens skoler forventes det at alle elever har med matpakke hjemmefra for å klare seg gjennom skolehverdagen. En Norstat-undersøkelse viser derimot at 1 av 2 lærere opplever ukentlig at elever ikke spiser nok skolemat. En fjerdedel av de spurte foreldrene svarer at matpakkene ganske ofte eller med jevne mellomrom blir mindre næringsrike på grunn av dårlig tid og stress på morgenen. Lite næringsrik mat, og i mange tilfeller ikke noe mat, gjør at elevene ikke får den næringen de trenger. Videre kan dette føre til slitne, ukonsentrerte elever. 

Noen har, noen har ikke. Hvorfor skal det være slik? Hvorfor skal noen elever bli utsatt for en slitsommere hverdag og ha dårligere konsentrasjon fordi foreldrene deres ikke har ordnet næringsrik mat til skolehverdagen til barna sine? Eller ikke noe i det hele tatt? Dersom vi ønsker vi et mer rettferdig samfunn, må vi kunne sette igang tiltak som legger til rette for at alle barn får samme muligheter. Alle barn burde få muligheten til å spise et sunt, gratis måltid på skolen som gir de nok energi til å mestre skolehverdagen - ikke bare noen. På denne måten kan alle elever stilles likt, uansett sosial eller økonomisk bakgrunn. 

Arbeiderpartiet har forstått at det er en sammenheng mellom kosthold og konsentrasjon, dette kom fram da det ble stemt JA på partiets landsmøte denne måneden. I praksis vil det bli satset mer penger til kommunene som ønsker dette tilbudet. Videre vil kommunene omstille sin egen økonomi, og bestemme om de ønsker å prioritere penger til gratis skolemat. Styringen i kommunen, og dermed hvilke parti som er i opposisjon, har dermed mye å si om hvorvidt dette ønske kan bli en realitet.

Dersom du ønsker å gi alle elever, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, en mulighet for en bedre skolehverdag, bedre konsentrasjon og bedre helse må vi stemme på det partiet som kan gjøre dette til en realitet. 9. September er dagen du kan gjøre en forskjell. Valget er ditt! 

Nilofar