Arbeid er vårt viktigste prosjekt

I dag e’ det 50 dager til valget, og vi e’ klar 🌹

Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid som vårt viktigste prosjekt. En stemme til Porsanger Arbeiderparti er en stemme til

☑️ tryggere rammebetingelser for våre etablerte arbeidsplasser. De utgjør fundamentet i vårt næringsliv.
☑️ enda mer tilrettelegging for nye arbeidsplasser som er forankret i vår ressursrike natur og vår stolte norske, samiske og kvenske kultur. Dette er våre sterkeste fortrinn.
☑️mer heltid i kommunen og fortsatt kamp mot useriøst arbeidsliv.

Setter vi arbeid først, gir det først og fremst mulighet for alle til å leve hele og gode liv – spesielt nyetablere og barna deres, som er Porsanger sin fremtid.

Arbeid er grunnlaget for sterke fellesskap og at Porsanger kommune kan levere gode velferdstjenester hele livet.

Derfor vil arbeid alltid være fundamentet for oss 🌹

Sterkere fellesskap