Ordfører

Aina Borch

Aina Borch (49) er ordfører i Porsanger kommune. Hun er født og oppvokst i Havøysund, og har 30 års jubileum i Lakselv i år. Aina er utdannet lærer med bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun er gift med Jens, og de har to voksne sønner og en datter.

Aina Borch

Bli bedre kjent med Aina Borch:

Sterke fellesskap gir et sterkere Porsanger 

Inkludering blir en rød tråd om velgerne gir oss tillit. 

Vår felles velferd er en grunnpilar som vi vil bygge videre på. Når mennesker gis muligheter uavhengig av hvor de kommer fra og størrelsen på lommeboka, minsker forskjellene. Vi skal jobbe aktivt for å bekjempe fattigdom og redusere forskjeller. Det gir mennesker muligheter og sikrer en trygg fremtid for våre barn og unge.

EN GOD START PÅ LIVET 

Vi skal jobbe for en inkluderingskultur i våre læringsmiljøer. En ny barnehage, fundamentert i de tre stammers møte, skal etableres. I skolen er målet å forsterke samarbeidet med foreldrene og å tilby elevene frukt og et skolemåltid. Uavhengig av lommebok kan alle samles rundt et sunt måltid.  Det er bra for læring og samholdet i klassen. 

EN GOD ALDERDOM

Det skal være godt å bo og godt å leve som gammel i Porsanger. Vi skal inkludere eldre som en ressurs og spille på lag med frivilligheten. Det gir økt aktivitet og mindre ensomhet. Vi skal fokusere på å ha en eldrepolitikk som treffer i ulike faser av livet. Der det trengs, skal vi bruke ny teknologi.

ET GODT ARBEIDSLIV 

Arbeid har alltid stått sentralt for Arbeiderpartiet. Et anstendig arbeidsliv sikrer ikke bare rekruttering, men gjør det også enklere å beholde kompetanse. Lærlinger, tiltak for å bekjempe svart arbeid, arbeidsmiljø og heltidskultur er satt på dagsorden av oss. Det skal vi fortsette med og inkludere fagforeningene i. 

EN ATTRAKTIVT NÆRINGSLIV 

Lakselv er arbeidssted, handelssted, møtested og logistikk-knutepunkt. Sammen kopler det tettsted og omland. Det skal vi utvikle videre. Vår flyplass er unik for å utvikle reiseliv og frakt av sjømat. Da må nabokommuner, næringsaktører og det regionale utviklingsnivået inkluderes. Primærnæringen skal møte en medspiller i oss, og vi skal bidra til at prosjektet Porsangerfjorden 2.0 kan gi grunnlag for mer bosetting rundt fjorden. 

EN FORSVARSKOMMUNE 

Forsvaret er viktig for Porsanger. Vi vil fortsette å holde god kontakt med Forsvaret, og inkludere både næringslivet og andre institusjoner i dette arbeidet, sånn at vi enda bedre kan møte deres behov. Tidligere beregninger viser at hver ansatt i Forsvaret utgjør tre stillinger i sivilsamfunnet vårt.  Skal vi ha mer ringvirkninger, må vi samarbeide tett med Forsvaret og være et attraktivt sted å bo for de ansatte. 

ET TROMS OG FINNMARK I MINIATYR 

Midt-Finnmark må jobbe for å komme styrket ut i den nye storregionen. Mitt mål er å samarbeide tettere med ordførerkolleger i regionen, aktivt oppsøke det nye politiske nivået og å jobbe for at møter og aktivitet blir lagt til Porsanger. Her vil de finne norsk, samisk og kvensk kultur. Vårt naturlige fortrinn, sammen med våre institusjoner, skal jeg jobbe for å gjøre viktig i den nye regionen.