Leder

Kjetil Hanssen

Kjetil (56) er leder i Porsanger Arbeiderparti og offiser i HV17. Han har lang fartstid fra både politikk og frivillige organisasjoner. Kjetil er gift med Bjørg og de har fem barn og to barnebarn.

Kjetil Hanssen

Bli bedre kjent med Kjetil Hanssen:

Jeg har valgt å stå på lista fordi vi har familier i Porsanger som er fattige. At vi har 50 unger som lever "husholdninger med vedvarende lavinntekt" i Porsanger i 2019, er en felles skam og grovt urettferdig. Det må vi ta tak i.

Jeg er også opptatt av at Finnmark og Porsangers historie og krigshistorie er ignorert og holdt nede av sentrale myndigheter er provoserende, og et forsøk på å redusere stolthet og selvfølelse. Det kan vi aldri godta. 

Vi må sjøl få opp øynene for lokal verdiskapning og mer effektiv utnyttelse av offentlige ressurser er avgjørende for at unge mennesker skal ønske å bo her. Vi må i utgangspunktet være en ja-kommune. At Porsanger leverer er et felles mål.