Gruppeleder

Roy Myrheim

Roy Myrheim (45) driver Lakselv Varetaxi og Bilberging, og har tidligere erfaring fra både kommunestyre og sektorstyrer. Han er engasjert i frivillig arbeid, og er i dag styreleder i Lakselv Røde Kors og Frivilligsentralen. Roy er samboer med Pia og de har en voksen datter.

Roy Myrheim

Bli bedre kjent med Roy Myrheim:

- Jeg stiller til valg for Porsanger Arbeiderparti fordi jeg vil bidra til en kommune  for alle og med alle.

Det trengs et helt samfunn for å fostre opp et barn, ikke bare den nærmeste familie. Jeg ønsker å se og bygge opp rundt hele mennesket, slik at alle kan få mulighet til å bidra på sin måte.

Vi skal legge til rette for et sterkt næringsliv som et viktig fundament for å bygge samfunnet videre. Uten et sterkt næringsliv har vi ikke arbeidsplasser og heller ikke grunnlag for å tilby tjenester og aktiviteter samfunnet trenger. Vi kan ikke bare selge brød og melk til hverandre. Derfor må vi skape nye produkter som kan styrke vårt lokalsamfunn.

Jeg vil bidra til at vi som politikere er ansvarlig og har folkets tillit til å ta de vanskelige valg for alles beste.