Valgprogram 2019 -2023

Folkan, fjorden & fellesskapet

Folkan er vår aller viktigste ressurs. Fjorden er livsnerven. Og det er i sterke fellesskap vi får skapt nye muligheter av et rikt og mangfoldig ressursgrunnlag. 

I perioden vi har lagt bak oss har vår innsats bidratt til å berede grunnen for forsvarets etablering og å utvikle reiselivet som en vekstnæring. Porsangerfjorden gir god avkastning for tida, noe som har resultert i ny fiskeriaktivitet både på sjø og land. Det har satt fart i arbeidet med å utvikle logistikk-navet Lakselv. 

Porsanger Arbeiderparti går til valg for å fortsette arbeidet med å utvikle et sterkt Porsanger for fremtiden. Programmet vi har vedtatt er på langt nær utfyllende, men gir en pekepinn på hvilke områder vi vil prioritere i neste periode.

Er du enig med Porsanger Arbeiderparti om Valgprogram 2019 -2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker
Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.