Styremedlem

Jan Erik Haldorsen

Jan Erik (51) bor i Børselv og er regiontillitsvalgt for Norsk Arbeidsmandsforbund i Mesta. Han er opptatt av faste stillinger og å bekjempe sosial dumping.

Jan Erik Haldorsen

Bli bedre kjent med Jan Erik Haldorsen:

Alle skal ha et ordentlig arbeidsliv og vi må ta vare på velferdsordningene i Norge, ikke rasere de slik Høyre og Frp har begynt på. Jeg har valgt å være med på lista til Porsanger Arbeiderparti fordi vi sammen skal gjøre kommunen bedre. Det er viktig å ta vare på de eldre og gi de unge muligheter. Jeg vil jobbe for å skape bolyst i distriktene og tilrettelegge for samarbeid med næringslivet så de kan skape flere arbeidsplasser.