Styremedlem

Kjetil Borgen

Kjetil (48) bor i Lakselv og jobber på GP. Han er gift med Veronica og de har to sønner.

Kjetil Borgen

Bli bedre kjent med Kjetil Borgen:

Jeg ønsker at barn og unge skal ha en flott oppvekst i Porsanger kommune, gjennom bra oppfølging fra før de blir født til de er ferdige på videregående skole. At de blir ivaretatt av dyktige og godt skolerte fagpersoner, får gå i barnehage og skole under forhold som er tidsriktig, slik at de en gang vil ønske at egne barn skal vokse opp her.

Jeg vil også at Porsanger kommune skal være et attraktivt sted å bo, både for nåværende og potensielle tilflyttere, og et spennende sted å besøke for turister og andre besøkende.